Trang chủ

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND quận khóa XVIII
Ngày đăng 09/06/2017 | 08:34 | Lượt xem: 738

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri đã nghe các Tổ đại biểu HĐND quận thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND quận khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 - nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo trả lời, ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ ba HĐND quận khóa XVIII.

 

            Tiếp thu ý kiến cử tri đóng góp, đại diện các Tổ đại biểu HĐND quận đã trả lời và giải đáp một số kiến nghị; đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND quận.